ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ติดต่อ ศพล.

 

 


ดู ศูยน์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน โครงการหลวง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

พิกัดที่ตั้ง Lat 18.858762 Long 98.964731

 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 164 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

โทร 053-890103 แฟกซ์ 053-121173 E-mail : cnr_1@ldd.go.th 

foxyform