ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวสาร ศพล.

...

ศพล. ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการสร้างเครือข่ายหมอดิ

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนสัญจร “การพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ด้วยศาสตร์พระราชา จากยอดดอยสู่ความยั่งยืน ของชุมชน” ในการศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการสร้างเครือข่ายหมอดินน้อย

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-11-28 15:03:41
...

ศพล. ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร “การพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ด้วยศาสตร์พระราชา จากยอดดอยสู่ความยั่งยืนของชุมชน ” ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-11-28 14:54:55
...

ศพล. ร่วมงานรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมงาน รณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน ขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-11-09 09:34:01
...

ศพล. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดีเด่น ชื่อผลงาน “ชลวิถี : วิธีส่งน้ำบนดอย (Highland irrigation system)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-11-09 09:28:31
...

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานศูนย์เลอตอ

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-06-13 15:40:13
...

ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-06-13 15:28:09
...

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบโล่รางวัลการประกวดผลงาน ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานดีเด่น ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 55 ปี เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-05-31 10:22:29
...

ผอ.ศพล.ให้การต้อนรับ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงฯและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานแก่นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-01-29 13:23:06
...

ผอ.ศพล. ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-11-02 14:33:52
...

ผอ.ศพล. ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ มูลนิธิโครงการหลวง

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มูลนิธิโครงการหลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-11-02 14:26:41
...

ศพล.จัดนิทรรศการ เรื่อง พระอัจฉริยภาพในด้านการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน พระอัจฉริยภาพในด้านการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-09-25 14:40:05
...

ศพล.รับรางวัลการพัฒนาการบริการระดับดี จากก.พ.ร.

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และนางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-09-14 14:47:40
...

ศพล.จัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2560

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2560 ในโครงการ "แปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน" ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ บริเวณแปลงอินทรีย์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-09-14 14:16:53
...

ศพล. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและจำแนกดินบนพื้นที่สูง"

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสำรวจและจำแนกดินบนพื้นที่สูง" ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-09-14 13:50:47
...

ศพล.ร่วมงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในโครงการ ”แปดล้านเก้า กล้าหญ้าแฝก น้อมถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”

นายอุดสมาร ปานผดุง หัวหน้าฝ่ายวางแผนและโครงการพัฒนาพื้นที่ พร้อมด้วยนางวันรัก ปรางค์วัฒนากุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในโครงการ ”แปดล้านเก้า กล้าหญ้าแฝก น้อมถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-08-16 15:26:20
...

นศ.ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานที่ศพล.

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-08-16 14:55:27
...

ผอ.ศพล.ร่วมปลูกต้นไม้ ในงานโครงการปลูกไม้ผลและไม้ป่าชาวบ้าน

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ ในงานโครงการปลูกไม้ผลและไม้ป่าชาวบ้านในพื้นที่ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-08-16 14:47:23
...

นักวิชาการเกษตรศพล.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ

นายปริวัตร ศรีคำมูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน โครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการ นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-08-16 14:31:46
...

ผอ.ศพล. ตรวจติดตามผลงานดำเนินงาน

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-08-16 14:25:49
...

ศพล.ได้รับรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้รับรางวัลชมเชยประเภท การส่งเสริมปลูกและขยายผล พื้นที่ลาดชัน โครงการย่อยบ้านขุนยะ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-07-03 10:23:13
...

ผอ.ศพล. ร่วมปลูกหญ้าแฝกในโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมปลูกหญ้าแฝกในโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-06-15 09:25:38
...

นักวิชาการเกษตร ศพล. จัดอบรมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

นางสาวสลิลรัตน์ วิชัยพานิช และนางวันรัก ปรางค์วัฒนกุลเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-06-15 09:16:01
...

ศพล.จัดกิจกรรม Bib Cleaning Day และรดน้ำดำหัว

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day และจัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-04-24 11:19:21
...

นักวิชาการเกษตร ศพล. นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน

นางสาวสลิลรัตน์ วิชัยพานิช และนายอภินันท์ กาวิโล ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-04-05 14:08:40
...

นักวิชาการเกษตร ศพล. จัดฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อย(ยุวหมอดินในโรงเรียน)

นายอภินันท์ กาวิโล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หน่วยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จัดฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อย(ยุวหมอดินในโรงเรียน)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-04-05 13:51:54
...

ศพล.ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการคัดกรองผลงานการประกวดโครงการพัฒาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

นางยุพิน ไชยเสนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางวันรัก ปรางค์วัฒนากุล และนางวชิรดา พิมพ์จินดาให้การต้อนรับและลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการคัดกรองผลงานการประกวดโครงการพัฒาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-04-05 13:32:09
...

ผอ.ศพล.และคณะเข้าวางแผน สำรวจพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมคณะ ร่วมกัน ปรึกษา วางแผน และสำรวจพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-04-05 11:54:36
...

นักวิชาการเกษตร ศพล. เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดและเศษพืช

นางวันรัก ปรางค์วัฒนากุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางวชิรดา พิมพ์จินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดและเศษพืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2560

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-03-03 12:48:42
...

ผอ.ศพล.เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาที่ดิน

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาที่ดินในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-03-03 12:31:18
...

นักวิชาการเกษตร ศพล. จัดอบรมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

นายบุญมั่น ฉัตรเท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.1 และสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์พด.2 ให้แก่เกษตรกร

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-03-03 12:06:05
...

ศพล.ร่วมประชุมปรึกษาและให้ความร่วมมือการดำเนินงานวิจัย

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมนักวิชาการในสังกัด ร่วมประชุมปรึกษาและให้ความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยโครงการ "แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ในการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการทำระบบการเกษตรกรรม บนพื้นที่สูงแบบผสมผสานที่สมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ และป่าไม้) กรณีศึกษา: บ้านป่าเกี๊ยะ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย"

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-03-03 11:51:01
...

ศพล.ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 10 มกราคม 2560 นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดศูนย์ปฏิบัตการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-03-03 11:23:03
...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 2559"

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 2559" ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง" ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะกรรมการจัดงาน, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ข้าราชการตุลาการ, ทหาร, ตำรวจ และประชาชนชาวไทยภูเขาเฝ้ารับเสด็จ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-28 09:54:15
...

ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

มจ.ภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เข้าติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-03 12:41:10
...

เชิญเที่ยวชมงานวันดินโลก 2559 วันที่ 3-5 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ขอเชิญเที่ยวชมงานวันดินโลก 2559 วันที่ 3-5 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจการพัฒนาทรัพยากรดิน จากการที่ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกๆ ภาคของประเทศ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 12:59:40
...

รับสมัครงาน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงรับสมัครงานจำนวน 4 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-10-10 10:06:51
...

เชิญเที่ยวงานตลาดเกษตรดิจิตัล "เทคโนโลยีดิจิตัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า"

พลาดไม่ได้ ชม ชิม ช้อป งานตลาดเกษตรดิจิตัล "เทคโนโลยีดิจิตัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า" วันที่ 5-25 กันยายน 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-09-11 11:52:39
...

ศพล.จัดโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดโครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-08-04 14:54:18
...

ศพล.จัดโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ศพล.จัดโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-08-04 14:48:42
...

ศพล.จัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-07-28 15:06:23
...

ศพล. ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสาธิตการปลูกผักกาดหอมห่อ

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสาธิตการปลูกผักกาดหอมห่อ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุง บำรุงดิน และปุ๋ยพืชสด พร้อมทั้งสนับสนุนสารเร่งให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-07-04 15:43:23
...

ศพล. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Field Day

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงร่วมจัดนิทรรศการในงาน Field Day ผักคะน้าฮ่องกง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุง บำรุงดิน และปุ๋ยพืชสด พร้อมทั้งสนับสนุนสารเร่งให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-06-30 11:36:15
...

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบการพัฒนาที่ดิน มาเป็นวิทยากรโครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดโดยไม่เ

นายอุทิศ เตจ๊ะใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มาเป็นวิทยากรโครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืชร่วมกับพืชตระกูลถั่ว

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-06-23 12:41:36
...

นักวิชาการศพล. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของหญ้าแฝก

นายปริวัต ศรีคำมูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ หญ้าแฝกด้านป่าไม้” และ “การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก”

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-06-14 14:25:36
...

นักวิชาการศพล. สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเหลื่อมพืชตระกูลถั่ว

นางสาวสลิลรัตน์ วิชัยพานิช นายอภินันท์ กาวิโล และนางสาววชิรดา ทิพย์อุบล พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมประสานงานกับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อสำรวจจัดทำโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเหลื่อมพืชตระกูลถั่ว

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-06-14 14:21:04
...

ผอ.ศพล. ร่วมแสดงนิทรรศการที่ประเทศภูฏาน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ เคเซอร์ นัมเกล วังซุก พร้อมสมเด็จพระราชินี เจ็ตซัน เปมา เสด็จพระราชดำเนิน เปิดงาน “Royal Bhutan Flower Exhibition” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน ในการนี้ นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระราชาธิบดี

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-06-09 13:41:29
...

นักวิชาการศพล. เข้าร่วมบรรยายและสาธิต การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

นายกานต์ ไตรโสภณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายปริวัตร ศรีคำมูล นักวิชาเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง”

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-06-03 12:43:16
...

วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-05-20 17:08:00
...

โครงการอบรมหมอดินน้อย (ยุวหมอดินในโรงเรียน) ปีงบประมาณ 2559

น.ส.สลิลรัตน์ วิชัยพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้จัดฝึกอบรมโครงการหมอดินน้อย ณ โรงเรียนบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-05-20 16:55:01
...

ผอ.ศพล. เยี่ยมชมงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-05-12 16:17:02
...

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการตรวจเยี่ยมงานวิจัย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยี่ยมงานวิจัย โครงการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบของการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-05-12 16:09:37
...

ศพล.จัดโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นางนุชสุพร กฤษฏาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้จัดโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นกิจกรรมร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-04-27 10:15:18
...

รดน้ำดำหัว อดีตผอ.ศพล.

นางนุชสุพร กฤษฏาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินโครงการหลวง นำข้าราชการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรดน้ำและขอพรนางสุพัตรา บุตรพลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-04-19 14:21:42
...

ผอ.ศพล.และคณะ เข้าแสดงความยินดีกับ ผอ.สพข. 6

นางนุชสุพร กฤษฏาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร เข้าอวยพรและแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-04-18 14:22:47
...

นักวิชาการศพล. เข้าติดตามการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ

วันที่ 5 เมษายน 2559 น.ส.สลิลรัตน์ วิชัยพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าติดตามการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-04-07 14:23:05
...

ผอ.ศพล. เดินทางไปประเทศภูฏาน

ผอ.นุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงและคณะ เดินทางไปราชอาณาจักรภูฏาน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-03-31 14:10:16
...

รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ

ผอ.นุชสุพร กฤษฎาธาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-03-01 14:25:15
...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” (รุ่นที่ 5)

ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” (รุ่นที่ 5)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-02-25 11:27:12
...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” (รุ่นที่ 4)

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” (รุ่นที่ 4)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-02-24 09:36:38
...

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.ปราโมทย์ ยาใจ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-02-16 09:34:20
...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” (รุ่นที่ 3)

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” (รุ่นที่ 3)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-02-16 09:26:28
...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” (รุ่นที่ 2)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-02-04 12:47:51
...

ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

วันที่ 21 มกราคม 2559 นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางยุพิน ไชยเสนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมและติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาที่ดิน ติดตามการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-01-22 14:33:36
...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” (รุ่นที่ 1)

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” (รุ่นที่ 1)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-01-22 10:09:04
...

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานทำบุญ สำนักงาน และสวัสดี ปีใหม่ 2559

ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานทำบุญ สำนักงาน และสวัสดี ปีใหม่ 2559 มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี แลกของขวัญ และสังสรรค์นันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-01-22 10:01:27
...

คืนความสุขปีใหม่ให้แก่เกษตรกร ปี 2559 จากใจ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานคืนความสุขปีใหม่ให้แก่เกษตรกร ปี 2559

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-01-21 15:27:00
...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2558

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 2558"

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-12-18 10:01:57
...

เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 1

ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2558 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ิดิน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 1" มีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-12-14 10:14:11
...

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้เป็นประธานการประชุม ครั้ง 5/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน ติดตามแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-11-27 13:18:31
...

ประชุมสมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง โดยนายปพนสรรค์ ใจคำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ชี้แจงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-10-22 14:52:29
...

วันสมเด็จย่า ประจำปี 2558

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันสมเด็จย่า ประจำปี 2558 ในชื่องาน "115 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร"

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-10-21 11:49:37
...

ประธานประชุมแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง โดย นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานประชุม แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-10-14 10:18:50
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฐาน

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นำโดย นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง และนางนุชสุพร กฤษฏาธาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฐาน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-06-23 11:06:23
...

ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมแปลงกาแฟ งานวิจัย

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผู้เชี่ยวชาญเสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ พร้อมคณะจากกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมชมสถานีต้นกล้าดอยหลวง อ.เชียงดาว โดย น.ส.วชิรดา ทิพย์อุบล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่สถานีต้นกล้าดอยหลวง ให้การต้อนรับร่วมปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน งานวิจัย

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-06-05 11:06:32
...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราโตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสำหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่าเพื่อผลผลิตกาแฟ

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง โดย น.ส.วชิรดา ทิพย์อุบล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศพล. ลงพื้นที่ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราโตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสำหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่าเพื่อผลผลิตกาแฟ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-05-28 10:37:00
...

ฮีตฮอย ป๋าเวณี 100 ปีเมืองเจียงใหม่

วันที่ 5 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 17.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ฮีตฮอย ป๋าเวณี 100 ปีเมืองเจียงใหม่" "มากิ๋นของเมือง แต่งตั๋วเมือง อู้กำเมือง แอ่วผ่อเฮือน คนเมืองเน้อเจ้า"

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-04-07 10:03:26
...

อบรมการทำสารไล่แมลงด้วยสารเร่ง พด.7

ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นำโดยนายอภินันท์ กาวิโล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดฝึกอบรมการทำสารไล่แมลงด้วยสารเร่ง พด.7

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-03-19 14:41:09
...

คณะกรรมการจากกรมพัฒนาที่ดิน การประกวดหญ้าแฝกดีเด่น

ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดย นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากกรมพัฒนาที่ดิน เข้าตรวจเยี่ยมประเมิน พื้นที่การประกวดหญ้าแฝกดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-03-10 10:47:28
...

ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานของดีตำบลขี้เหล็ก และงานธงฟ้าราคาประหยัด"

ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานของดีตำบลขี้เหล็ก และงานธงฟ้าราคาประหยัด"

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-02-16 10:50:48
...

“มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ในนามกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 (Chiang Mai Flower Festival 2015) วิถีไทย วิถีล้านนา เบ่งบานสู่อาเซียน”

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-02-06 10:59:01
...

ประชาสัมพันธ์เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

ในวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้นำคณะสื่อมวลชน และผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานแปลงปลูกกุหลาบ เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-02-02 10:59:03
...

ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมแปลงกาแฟงานวิจัย

ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญ เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ จากกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง โดย ผอ.สุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษา ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมแปลงกาแฟ งานวิจัย

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-01-16 10:26:51
...

ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

วันที่ 14 มกราคม 2558 นายจีรวัฒน์ เพชรธรรมรส หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการที่2 มาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-01-16 10:20:57
...

งานเทศกาลปีใหม่ 2558

ในวันที่ 7 มกราคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดพิธี่ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558 นำโดย นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏฺฺฺิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลว

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-01-16 10:17:09
...

งานโครงการหลววง 2557

วันที่ 18 ธุันวาคม 2557 เวลา 11.30 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน โครงการหลวง 2557 ณ อาคารศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-12-23 16:14:30
...

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการผลิตปุ๋ยหมักหมักสูตรพระราชทาน

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 น.ส.วชิรดา ทิพย์อุบล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการผลิตปุ๋ยหมักหมักสูตรพระราชทานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-11-24 10:20:23
...

ตรวจเยี่ยมการผลิตปุ๋ยหมักหมักสูตรพระราชทาน

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 น.ส.วชิรดา ทิพย์อุบล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมการผลิตปุ๋ยหมักหมักสูตรพระราชทาน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-11-17 10:05:39
...

โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ หมอดินอาสาประจำตำบล ปี 2558

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ หมอดินอาสาประจำตำบล ปี 2558 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2557

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-11-14 10:13:46
...

โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557ที่ผ่านมา นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-11-05 15:17:56
...

การจัดสร้าง องค์พระพิรุณทรงนาคจำลอง และเหรียญพระพิรุณทรงนาค

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาคจำลองและเหรียญพระพิรุณทรงขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีไว้บูชา

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-10-29 15:22:47
...

โครงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นางยุพิน ไชยเสนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จัดอบรมอบรมเกษตรกร ในโครงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-10-20 09:32:46
...

คณะกรรมการแฝก ปตท. ภาคเหนือตอนบน ปี 2557

ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นำโดย นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการแฝก ปตท. ภาคเหนือตอนบน ปี 2557

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-10-01 15:52:13
...

การแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน ระหว่างหน่วยงาน

ในวันที่ 28 กันยายน 2557 มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน ระหว่างหน่วยงาน มีทีมเข้าร่วม 4 ทีม ได้แต่ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่งานผักมูลนิธิโครงการหลวง และศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-09-29 11:25:36
...

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2557

วันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 9.30 น. นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน "Big Cleaning Day" พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-09-12 09:03:01
...

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2557

ในวันที่ 4 กันยายน 2557 นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ครั้งที่ 5/2557

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-09-04 14:47:25
...

โครงการฝึกอบรมหมอดินดอยอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2557

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินดอยอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2557 เพื่อสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.7 และการทำปุ๋ยหมักอัดบล็อก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-08-30 17:07:24
...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราโตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสำหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่าเพื่อผลผลิตกาแฟ

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญเสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ พร้อมคณะจากกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราโตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสำหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่าเพื่อผลผลิตกาแฟ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-08-22 16:09:06
...

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-08-21 14:04:38
...

โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ประจำปี 2557

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ประจำปี 2557 เพื่อจัดอบรมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.7 ให้กับ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-08-08 09:33:06
...

โครงการหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินดอยอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2557

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นำโดย นส.วชิรดา ทิพย์อุบล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินดอยอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-08-06 15:48:06
...

โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้ร่วมงานโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ณ บริเวณพื้นที่ดอยม่อนล่อง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-07-28 14:50:05
...

โครงการฝึกอบรมหมอดินดอยอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2557

ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินดอยอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2557 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-07-28 14:42:59
...

โครงการฝึกอบรมหมอดินดอยอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2557

ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินดอยอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2557 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-07-22 08:56:21
...

ติดตาม งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราโตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสำหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่าเพื่

ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 นายอุทิศ เตจ๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราโตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสำหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่าเพื่อผลผลิตกาแฟ ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-07-16 16:07:14
...

การพัฒนาและการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้นำคณะทำงานคัดสรรผลงาน ลงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลผลงานที่ส่งเข้าประกวด "การพัฒนาและการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-07-10 14:53:45
...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราโตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสำหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่าเพื่อผลผลิตกาแฟ

ในวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ลงพื้นที่งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราโตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสำหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่าเพื่อผลผลิตกาแฟ" ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-07-03 11:03:52
...

รับมอบรางวัล ในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557นางยุพิน ไชยเสนา เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-06-24 11:04:50
...

ร่วมเสวนา เรื่อง "หญ้าแฝก อุ้มน้ำ โอบดิน หยั่งรากสู่วิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืน" ในงานมหัศจรรย์ "หญ้าแฝก

นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมเสวนา เรื่อง "หญ้าแฝก อุ้มน้ำ โอบดิน หยั่งรากสู่วิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืน" ในงานมหัศจรรย์ "หญ้าแฝก" ใต้ร่มพระบารมี ณ ห้องประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-06-23 10:25:41
...

ผู้เชี่ยวชาญเสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นำโดย ผอ.สุพัตรา บุตรพลวง ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ราโตรโคเดอร์มาและปุ๋ยชีวภาพสำหรับควบคุมโรคราสนิมและผลเน่าเพื่อผลผลิตกาแฟ และตรวจเยี่ยมแปลงกาแฟ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด และศูนย์ฯ หนองหอย ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิ.ย. 2557

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-06-20 09:35:32
...

จัดอบรมเกษตรกร สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.7

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้จัดอบรมเกษตรกร สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.7 สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการทำปุ๋ยหมักอัดบล็อก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-06-13 09:09:52
...

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557

ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธาน การประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2557

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-06-09 09:19:00
...

กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม หมู่บ้านแม่ขนิลเหนือ 20 ราย

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-06-02 09:32:53
...

งานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-30 12:23:19
...

สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.7 สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการทำปุ๋ย

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นำโดย นางสาววชิรดา ทิพย์อุบล นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานได้จัดอบรมอบรมเกษตรกร สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.7 สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการทำปุ๋ยหมักอัดบล็อก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-30 09:04:57
...

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้ขึ้นรับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1"

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้ขึ้นรับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1" ระดับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและศูนย์ศึกษาฯ ในโครงการประกวดเว็บไซด์หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-27 13:49:04
...

นายอภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาดินเข้าตรวจเยี่ยมการจัดสร้างโมเดลจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ในวันที่ 20 พฤภษาคม 2557 นายอภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาดินเข้าตรวจเยี่ยมการจัดสร้างโมเดลจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-21 09:28:45
...

อบรมเกษตรกร สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.7 สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดอบรมเกษตรกรสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.7 สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการทำปุ๋ยหมักอัดบล็อก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จำนวนเกษตร 30 ราย

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-20 09:49:52
...

พิธีบายศรีสู่ขวัญ น้องชาวค่ายยุวหมอดิน ปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 20.00 น. นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วยนายสนั่น เผือกไร่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ น้องชาวค่ายยุวหมอดิน ปีงบประมาณ 2557

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-19 09:29:46
...

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอการฝึกงาน

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำเสนอการฝึกงานภาคปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-08 17:25:35
...

สาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง ปุ๋ยหมักแบบอัดบล๊อก น้ำหมักชีวภาพ พด 2 พด 7 แจกจ่ายสารเร่ง พด.

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 สาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง ปุ๋ยหมักแบบอัดบล๊อก น้ำหมักชีวภาพ พด 2 พด 7 แจกจ่ายสารเร่ง พด. ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-07 14:27:56
...

ศึกษาดูงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-06 09:04:43
...

สาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง ปุ๋ยหมักแบบอัดบล๊อก น้ำหมักชีวภาพ พด 2 พด 7 แจกจ่ายสารเร่ง พด.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดฝึกอบรมสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง ปุ๋ยหมักแบบอัดบล๊อก น้ำหมักชีวภาพ พด 2 พด 7 และแจกจ่ายสารเร่ง พด เกษตรกร 30 ราย เกษตรผู้ปลูกไม้ผลเล็ก (เสาวรสหวาน) ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-02 13:01:17
...

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2557

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2557 ครั้งที่ 3/2557

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-01 10:55:44
...

งานรดน้ำดำหัว "จุ้มสลีปี๋ใหม่เมือง" แด่ ผอ.สุพัตรา บุตรพลวง

ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ ของศูนย์ปฏิบัติกาพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมงานรดน้ำดำหัว "จุ้มสลีปี๋ใหม่เมือง" แด่ ผอ.สุพัตรา บุตรพลวง ณ บริเวณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เวลา 17.00 น.

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-05-01 10:34:25
...

อบรมเกษตรกร สาธิตวิธีทำ น้ำหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

วันที่ 24 เมษายน 2557 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้จัดอบรมเกษตรกร สาธิตวิธีทำ น้ำหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพด.7 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และ วิธีทำปุ๋ยหมัก อัดบล็อก ณ ศูนย์ฯ โครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-29 10:30:16
...

ร่วมงานรดน้ำดำหัว

ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ขอเรียนเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ ของศูนย์ปฏิบัติกาพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมงานรดน้ำดำหัว "จุ้มสลีปี๋ใหม่เมือง" แด่ ผอ.สุพัตรา บุตรพลวง ณ บริเวณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 15:31:58
...

นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดี ด้านวิชาการ

กรมพัฒนาที่ดินได้กล่าวเปิดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการโลหะหนักและธาตุอาหารในดินพื้นที่ปลูกพืชผักในพื้นที่โครงการ หลวงสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมผัก ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวง"

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 01:02:29
...

ผอ.สุพัตรา บุตรพลวง ผอ.ศพล.ร่วม ถ่ายทำการบันทึกเทปสารคดี

รายการพบหมอดิน ตอนที่ 16 การใช้ ประโยชน์จากแฝกของชุมชนพื้นที่สูง ณ แปลงสตรอเบอรี่สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 11 สิงหาคม 2556

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 01:01:30
...

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมเครือข่ายคนรักหญ้าแฝก" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 01:00:13
...

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้า ที่ทางการเกษตรจาก ประเทศภูฐาน ศึกษาดูงานในพื้นที่สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 00:58:53
...

คณะกรรมการตรวจหญ้าแฝก ปตท.

เดินทางมาตรวจผู้เข้าประกวดการปลูกหญ้าแฝก ระดับชุมชน ที่ ศูนย์ฯ พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ หนองหอยให้การ ต้อนรับ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 00:58:05
...

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6

ร่วม "สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง พิธีรด น้ำดำหัว" นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 00:57:15
...

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ได้จัดงาน "สืบฮิต สานฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง" รดน้ำดำหัว ผอ.สุัพัตรา บุตรพลวง ณ ห้องประชุม ศพล. ในวันที่ 10 เมษายน 2556

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 00:56:24
...

นายปราโมทย์ ยาใจ ผอ.สพข.6 ได้ต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในงาน "คำมั่นสัญญาใต้ฟ้าเดียวกัน" ในวันที่ 14 ก.พ. 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 00:55:32