ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-10-24 14:09:20
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-10-24 14:05:46
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-10-24 13:58:15
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-10-09 11:30:23
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-10-09 11:13:51
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-10-09 11:05:06
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 59,930 กล้า พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-05-15 12:29:30
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-01-16 14:58:47
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-01-16 14:51:49
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-01-16 14:47:18
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-01-16 14:38:40
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-01-16 14:35:34
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 64 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-01-16 14:33:04
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-01-16 14:29:44
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 64 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-01-16 14:26:26
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 58 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-12-25 14:59:06
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 43 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-12-25 14:56:32
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 61 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-12-25 14:53:46
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 60 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-12-25 14:50:07
...

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2017-10-30 15:42:04
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 31 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-21 11:32:31
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 51 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-06 14:13:50
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 41 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-06 14:11:55
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 68 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 17:21:33
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 62 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 17:17:24
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 56 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 17:15:50
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 48 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 17:14:12
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 48 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 17:12:49
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 46 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 17:11:04
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 41 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 17:09:25
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 41 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 17:01:41
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 38 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 17:00:10
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 38 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-02 16:58:38
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 48 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-01 14:05:32
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 56 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-12-01 14:02:59
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 40 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-11-28 11:42:10
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 31 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-11-28 10:21:06
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-11-28 10:19:09
...

ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วัสดุก่อสร้างจำนวน 41 รายการ พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-11-28 10:13:58
...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-06-01 15:32:53
...

ประกาศสอบราคาวัสดุการเกษตร (กล้าไม้)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กล้าไม้ จำนวน 5 รายการ 63,186 กล้า)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2016-05-16 11:17:39
...

ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 58 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-11-26 15:27:29
...

ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 56 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-11-26 15:23:06
...

ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 54 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-11-26 15:19:20
...

ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 52 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-11-26 15:14:16
...

ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 51 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-11-26 15:10:11
...

ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 50 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-11-26 15:04:06
...

ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 33 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-11-26 15:00:01
...

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 33 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 33 รายการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 33 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-11-26 14:54:18
...

ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดชนิดตีนตะขาบ

กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกวดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดชนิดตีนตะขาบ (22.10.15.26) ขนาด 120 แรงม้า โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-10-27 15:58:37
...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 21,200 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 21,200 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บ้านเด่น หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-10-16 15:41:42
...

ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดชนิดตีนตะขาบ

กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกวดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดชนิดตีนตะขาบ (22.10.15.26) ขนาด 120 แรงม้า โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-10-14 14:57:18
...

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-06-29 14:28:31
...

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 คัน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 คัน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-06-08 16:35:13
...

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ (ซ่อมแซมฝายทดน้ำ)

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ (ซ่อมแซมฝายทดน้ำ)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-04-09 14:08:58
...

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกสาธิตการปลูกผักอินทรีย์

ศูนย์ปฏฺฺิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ จำนวน 18 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-03-26 11:11:18
...

ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน)

ศูนย์ปฏฺฺิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 3 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-03-19 14:52:01
...

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 49,200 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 49,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ PEo 2 นิ้ว พื้นที่บ้านเด่น หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-02-04 16:15:47
...

ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน)

ศูนย์ปฏฺฺิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 5 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-01-13 15:32:27
...

ประกาศสอบราคาวัสดุการเกษตร 2 รายการ

ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรียเพื่อลดการใช-สารเคมี/การเกษตรอินทรีย เพื่อจัดตั้งธนาคารปุ0ยหมักสูตรพระราชทาน จำนวน 100 ตัน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2015-01-09 14:57:27
...

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชลประทาน) จำนวน 4 ศูนย์ฯ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-12-02 10:26:55
...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-08-06 16:27:13
...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ 2557

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 01:25:40
...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ 2556

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2014-04-28 01:24:55