ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน กรมพัฒนาที่ดิน <<< คลิ๊ก

 

ข่าวรับสมัครงาน ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รับสมัคร: ช่างเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ: 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี                 

                  2. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดี

                  3. ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน

                 4. ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Terra Model ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ: ฝ่ายวางแผนและโครงการพัฒนาพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

 เบอร์โทร 053 890103 ต่อ ฝ่ายวางแผนฯ  

http://www.cnr-1.com/2014/index.php