ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ
ศูยน์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน โครงการหลวง

...

ศพล. ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการสร้างเครือข่ายหมอดิ

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนสัญจร “การพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ด้วยศาสตร์พระราชา จากยอดดอยสู่ความยั่งยืน ของชุมชน” ในการศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการสร้างเครือข่ายหมอดินน้อย

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-11-28 15:03:41
...

ศพล. ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร “การพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ด้วยศาสตร์พระราชา จากยอดดอยสู่ความยั่งยืนของชุมชน ” ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-11-28 14:54:55
...

ศพล. ร่วมงานรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมงาน รณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน ขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2561

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-11-09 09:34:01
...

ศพล. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดีเด่น ชื่อผลงาน “ชลวิถี : วิธีส่งน้ำบนดอย (Highland irrigation system)

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-11-09 09:28:31
...

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานศูนย์เลอตอ

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-06-13 15:40:13

อ่านข่าวทั้งหมด

Youtube Channel

ข่าวสารกรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

...

ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มีความประสงค์จะขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2019-07-08 14:13:44
...

ขายครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ยางรถยนต์ และแบตเตอรี่

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ยางรถยนต์ และแบตเตอรี่ ที่ขำรุดเสื่อมโทรมหรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 27 รายการ

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2019-07-08 14:06:54
...

ศพล.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2019-06-17 11:41:39
...

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ จำนวน 4 รายการ จำนวน 51,721 กล้า) พร้อมขนส่ง

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2019-05-13 13:54:29
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

อ่านเพิ่มที่นี่
วันที่ : 2018-10-24 14:09:20

อ่านข่าวทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559

#

กิจกรรม

สถานะ ความคืบหน้า
1 ก่อสร้างและควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
2 ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
3 ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
4 ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
5 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
6 บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
7 สำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
8 สำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ำชลประทาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
9 สำรวจออกแบบล่วงหน้าเส้นทางลำเลียง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

 

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูยน์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

วีดีทัศน์ ศูยน์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

ระบบจัดการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS

ระบบ EIS สามารถแสดงข้อมูลแผนที่จากข้อมูลภายนอกที่ให้บริการ ได้แก่ ArcGIS Online, Bing Maps และ Google Maps
 
สำหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจ สามารถคลิกเลือกได้ตามรายการด้านล่างนี้
 
สำหรับ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์ ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และระบบเตือนภัย
 
ขอเชิญ ตอบแบบสอบถามการใช้งานระบบบริหารจัดการ การตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน

หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ EIS กรุณาแจ้ง กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โทร. 02-579-1181