ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 โดยมี นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานในการปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 10 ต้น และต้นไผ่ จำนวน 110 ต้น ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561