ติดต่อขอรับบริการสารเร่ง หญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และวิเคราะห์ดิน ฟรี! ที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ทุกวันเวลาราชการ โทร. 053-890103 (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย) 
ด้านสำรวจและจำแนกดิน ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านหญ้าแฝก ด้านภูมิปัญญาหมอดิน ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ แนะนำกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ


ศพล. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน และนางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) และเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดีเด่น ชื่อผลงาน “ชลวิถี : วิธีส่งน้ำบนดอย (Highland irrigation system) ” จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจาก สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย